Sambungan Novel @dimensi buni

Ikuti sambungan novel bertema bunian iaitu "@ dimensi buni" di http://dimensibuni.blogspot.com/. sesiapa yang belum membaca naskah tersebut boleh hubungi saya dengan harga RM25.00 termasuk pos.

Khamis, 25 Februari 2010

10 sahabat dijamin syurga-edit dan copy dari internet...harap halalkan demi perkongsian ilmu

1.    Abu Bakar AsSidik
2.    Omar Al Khattab
3.    Uthman Bin Affan
4.    Ali bin Abu Talib

5.    Said bin Zaid
Ayahandanya meninggal dunia di dalam perjalanan dari mengembara untuk mencari ugama Allah.  Kemudian dia diberitahu oleh Rahib Yahudi supaya pulang ke Mekah kerana akan muncul seorang Nabi dari tanah kelahirannya sendiri.  Di dalam perjalanan pulang dia dibunuh oleh orang Badwi.  Sebelum dia meninggal dia berdoa kepada Allah supaya anaknya Said dapat memeluk ugama Islam.  Doanya diperkenankan. Said adalah suami kepada Fatimah binti Al Khattab, adik kepada Umar Al Khattab.  Dia masuk Islam bersama isterinya.  Merekalah yang menyebabkan Umar Al Khattab masuk Islam. 

6.    Abu Ubaidah bin Jarrah ra 
Nabi SAW: "Sesungguhnya setiap umat mempunyai orang kepercayaan, dan kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah."   Dia juga diberi gelaran ‘gagah dan jujur’ oleh rasulullah. 
Abu Ubaidah membunuh ayahnya di dalam Perang Uhud sehingga turun ayat Quran mengenai tindakan beliau di dalam Al Quran surah Al Mujadilah ayat 22. 
Ketika itu juga iaitu semasa umat Islam kucar kacir dan banyak yang lari, Abu Ubaidah mencari Rasulullah saw yang terluka.  Dia mencabut rantai besi dari pipi Rasulullah sehingga dua giginya rompong.  Dia hidup dengan penuh sederhana sehingga di dalam rumahnya hanya ada pedang, perisai dan pelana.  Beliau ikut serta dalam setiap peperangan dan merupakan orang kepercayaan Saiyidina Umar. 
Ketika wabak penyakit Taun bermaharajalela di negari Syam, Khalifah Umar bin Al-Khattab ra mengirim surat untuk memanggil kembali Abu Ubaidah yang ketika itu menyertai peperangan. Namun Abu Ubaidah menyatakan keberatannya sesuai dengan isi surat yang dikirimkannya kepada khalifah yang berbunyi, 

"Hai Amirul Mukminin! Sebenarnya saya tahu, kalau kamu memerlukan saya, akan tetapi seperti kamu ketahui saya sedang berada di tengah-tengah tentera Muslimin. Saya tidak ingin menyelamatkan diri sendiri dari musibah yang menimpa mereka dan saya tidak ingin berpisah dari mereka sampai Allah sendiri menetapkan keputusannya terhadap saya dan mereka. Oleh sebab itu, sesampainya surat saya ini, tolonglah saya dibebaskan dari rencana baginda dan izinkanlah saya tinggal di sini." 

Setelah Umar ra membaca surat itu, beliau menangis, sehingga para hadirin bertanya, "Apakah Abu Ubaidah sudah meninggal?" Umar menjawabnya, "Belum, akan tetapi kematiannya sudah di ambang pintu." 

7.Sa'ad bin Abi Waqqash
Sa'ad adalah tentera Islam yang berani dan doanya diperkenankan Allah.   Jika dia memanah maka panahannya akan mengenai sasarannya.  Ini berkat doa Rasulullah saw. Oleh kerana kelebihannya itu dia enggan berdoa bagi kerugian seseorang. 
Beliau dilimpahi harta yang banyak, yang baik dan yang halal sekaligus. Di samping itu ia dapat dijadikan seorang mahaguru pula dalam soal membersihkan harta. Dan kemampuannya dalam mengumpulkan harta dari barang bersih lagi halal, diimbangi bahkan mungkin diatasi oleh kesanggupan menafqahkannya di jalan Allah. 

Ketika Sa’ad mula-mula masuk Islam, ibunya dan seluruh keluarganya membantah.  Ibunya sanggup mogok lapar supaya Sa’ad merasa kasihan dan keluar dari  Islam.  Tetapi Saad berkata kepada ibunya, "Demi Allah ketahuilah wahai ibunda, seandainya bunda mempunyai seratus nyawa, lalu ia keluar satu persatu, tidaklah anak anda akan meninggalkan agama ini walau ditebus dengan apa pun juga! Maka terserahlah kepada bunda, apakah bunda akan makan atau tidak!" 

Tindakan Sa’ad tercatat di dalam Quran iaitu; "Dan seandainya kedua orang tua memaksamu untuk mempersekutukan Aku, padahal itu tidak sesuai dengan pendapatmu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya!" (QS Luqman: l5) 

8.    Abdurrahman bin 'Auf
Beliau adalah sahabat Nabi yang paling kaya dan paling pemurah.  Beliaulah yang menjaga kebajikan isteri-isteri rasulullah setelah rasulullah wafat. 
Kata Ibu 'Aisyah ra, “Semoga Allah melimpahkan berkat-Nya bagi Abdurrahman dengan baktinya di dunia, serta pahala yang besar di akhirat. Saya mendengar Rasulullah bersabda, “Abdurrahman bin Auf masuk syurga dengan merangkak (karena syurga sudah dekat sekali kepadanya).” 

Apabila mendengar khabar itu Abdurrahman menemui bonda Siti Aisyah dan bertanya kepastian samada benar atau tidak beliau dijamin syurga. 
Sejak itu beliau makin asyik mengorbankan kekayaannya kepada semua yang berhak tetapi tidak mensia-siakan iateri2 dan anak2 beliau. 
Tatkala beliau hampir meninggal dunia, dimerdekakannya sejumlah besar budak yang dimilikinya. Kemudian diwasiatkan supaya memberi 400 dinar emas kepada para pejuang Badar. Mereka berjumlah seratus orang, dan semua mengambil bagiannya masing-masing. Beliau berwasiat pula supaya memberikan hartanya yang paling mulia untuk para ibu-ibu orang mukmin, sehingga Ibu 'Aisyah sering mendoakan, “Semoga Allah memberinya minum dengan minuman dari telaga Salsabil.” 

Di samping itu beliau meninggalkan warisan pula untuk ahli warisnya sejumlah harta. Beliau meninggalkan kira-kira 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda, 300 ekor kambing. Beliau beristri empat orang. Masing-masing mendapat pembagian khusus 80.000. Di samping itu masih ada peninggalannya berupa emas dan perak, yang kalau dibagi-bagikan kepada ahli warisnya dengan mengampak, maka potongan-potongannya cukup menjadikan seorang ahli warisnya menjadi kaya-raya. 

Walaupun begitu kaya-rayanya, namun harta kekayaannya itu seluruhnya tidak mempengaruhi jiwanya yang penuh iman dan taqwa. Apabila beliau berada di tengah-tengah budak-budaknya, orang tidak dapat membedakan di antara mereka, mana yang majikan dan mana budak. 

Berbahagialah Abdurrahman bin 'Auf dengan ribuan karunia dan kebahagiaan yang diberikan Allah kepadanya. Rasulullah SAW yang ucapannya selalu terbukti benar, telah memberinya khabar gembira dengan syurga Jannatun Na'im. 

Telah turut menghantar jenazahnya ke tempat terakhir di dunia, antara lain sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas. Shalat jenazah turut dihadiri pula antara lain, Dzun Nurain 'Uthman bin 'Affan. Kata sambutan saat pemakaman, Amirul Mukminin 'Ali bin Abi Thalib Karamallahu Wajhah. 

Dalam kata sambutannya antara lain 'Ali berkata: “Anda telah mendapatkan kasih sayang Allah, dan Anda telah berhasil menundukkan kepalsuan dunia.” 

Subhannallah, demikian mulia perilaku dan keimanan para sahabat Rasulullah SAW

9.    Zubayr ibn al-Awwam
Rasulullah SAW merasa bangga terhadap Zubayr, dan pernah bersabda : "Setiap nabi mempunyai pengikut pendamping yang setia (Hawari) dan hawariku adalah Zubayr ibnul Awwam." Kecintaan Rasulullah SAW kepada Zubayr bukan hanya disebabkan ia anak bibi Rasulullah SAW, tetapi karena Zubayr memang seorang pemuda yang setia, ikhlas, jujur, kuat, berani,murah tangan dan telah menjual diri dan hartanya kepada ALLAH. Dia adalah seorang pengelola perdagangan yang berhasil dan hartawan, tapi hartanya selalu diinfakan untuk perjuangan Islam. 

Ketika terjadinya Perang Jamal antara pasukan yang dipimpin Saiditina Aisyah ra dengan pasukan Ali ra, Zubayr bertemu dengan Ali dan menyatakan dirinya tidak lagi memihak dan akan berusaha mendamaikan kedua pasukan itu. Setelah itu maka beliau pun pergi. Tetapi beliau diikuti oleh beberapa orang yang menginginkan berlanjutnya fitnah dan perang. Zubayr ditikam ketika sedang menghadap Allah (dalam keadaan menunaikan shalat). Moga Allah merahmati rohnya dan roh para sahabat radhiallahu ‘anhum. 

10.   Thalhah bin Ubaidillah
Sewaktu terjadi Perang Jamal, Thalhah bertemu dengan Saidina Ali ra dan Saidina Ali memperingatkan agar beliau mundur ke barisan paling belakang. Sebuah panah mengenai betisnya, maka beliau segera dipindahkan ke Basrah dan tidak berapa lama kemudian karena lukanya yang cukup dalam beliau pun wafat. Thalhah wafat pada usia 60 tahun dan dikubur di suatu tempat dekat padang rumput di Basrah. 

Rasulullah pernah berkata kepada para sahabat radhiallahu 'anhum, "Orang ini termasuk yang gugur dan barang siapa senang melihat seorang syahid berjalan di atas bumi, maka lihatlah Thalhah. 

Hal itu juga dikatakan Allah SWT dalam firmanNya: "Di antara orang-orang mukmin itu ada orang -orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya." (Al-Ahzaab: 2Tiada ulasan:

Catat Ulasan